อาคารสระว่ายน้ำเปิดให้บริการ ทุกวัน  (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

022ตั้งแต่เวลา  10.00 น. – 19.30 น.

 

 

บริการของสระว่ายน้ำ

 

        อัตราค่าใช้บริการ  (เหมาจ่ายรวมทุกกิจกรรม)

1.     นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคลากรของ มรพส. 10 บาท/ครั้ง

2.     สามี ภรรยา บุตรของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคลากรของ มรพส. 10 บาท/ครั้ง  (ต้องทำบัตรสมาชิกที่สระว่ายน้ำก่อน)

3.     สมาชิก 20 บาท/ครั้ง  (อัตราค่าสมัครสมาชิก 300 บาท/ปี)

4.     บุคคลทั่วไป 40 บาท/ครั้ง

 

บริการพิเศษ

อัตราค่าเรียน

        003.gif  นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคลากรของ มรพส.  ค่าเรียน 1,000 บาท / 20 ชั่วโมง

        003.gif เด็กอายุตั้งแต่ 7 ปี – 11 ปี ค่าเรียน 1,000 บาท / 20 ชั่วโมง

        003.gif  บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 1,300 บาท/ 20 ชั่วโมง

woman_swimming,ILoveSwimming,ImageSwimmingLessons(4)